Zapytanie ofertowe nr 1/03/2017 z dnia 15 marca 2017r. dotyczące przedstawienia oferty na opracowanie biznes planu

Do pobrania

 

FRUIT-SAD Sp. z o.o. jest grupą producentów owoców i warzyw z długimi tradycjami. Firma powstała w 2006 roku, obecnie skupia 63 udziałowców - sadowników z rejonu grójeckiego (największego sadu Europy). Nasze owoce uprawiamy na 500 hektarach, produkując około 19 000 ton świeżych owoców. Największą część stanowią jabłka  - ok. 80% produkcji, pozostałe 20% to: gruszki, śliwki, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie i borówka amerykańska.

W trosce o ochronę zdrowia konsumentów oraz ochronę środowiska naturalnego grupa FRUIT-SAD wdrożyła certyfikat GLOBALGAP. Ponadto spółka wymaga od wszystkich udziałowców posiadania certyfikatu IPO (Integrowanej Produkcji Owoców).

FRUIT-SAD jest największą grupą producentów owoców i warzyw na Mazowszu i jako jedyna w Polsce posiada dwie niezależnie od siebie pracujące sortownie o powierzchni 1600 m2  w miejscowości Dobiecin i 2100 m2 w Dąbrówce Starej, a dodatkowo jeszcze do ekspedycji towaru wykorzystywana jest hala o powierzchni 1300 m2 .

Obydwie sortownie wyposażone są w nowoczesne  maszyny do sortowania firmy Maf Roda, oraz w maszynę do pakowania jabłek w torby foliowe i siatki firmy HTech. Maszyny te mają dużą wydajność i obecnie mamy możliwość przygotować duże partie owoców w ciągu doby tj. około 140 ton jabłek w kartonach i ok. 20 ton jabłek w torbach foliowych.   

Grupa FRUIT-SAD posiada duże zaplecze magazynowe pozwalające przechowywać 70 % wytworzonych owoców w chłodniach z kontrolowaną atmosferą oraz 30 % w chłodniach zwykłych. Dodatkowo w 2010 roku w miejscowości Dobiecin do użytku została oddana nowoczesna chłodnia wykonana w technologii ULO mogąca pomieścić 2 000 ton owoców, a na rok 2011 planowane jest ukończenie kolejnej chłodni również o pojemności 2 000 ton w Dąbrówce Starej.Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić swoim odbiorcom regularne dostawy wysokiej jakości owoców przez cały rok.  

16.11.2020 r. zarządy spółek Top-Fruit oraz Fruit-Sad podjęły uchwałę o połączeniu się spółek 

Poniżej zamieszczamy plan połączenia spółek wraz z załącznikami.

Plan połączenia spółek

Załącznik nr 1 - Projekt uchwały NZW spółki Top-Fruit o połączeniu

Załącznik nr 2 - Projekt uchwały NZW spółki Fruit-Sad o połączeniu

Tekst jednolity umowy spółki Top-Fruit

Załącznik nr 3 - Projekt zmian umowy spółki Top-Fruit

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wartości majątku spółki Fruit-Sad

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o stanie księgowym spółki Top-Fruit

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o stanie księgowym spółki Fruit-Sad

 

Fruit-Sad Sprawozdanie finansowe 2017

Fruit-Sad Sprawozdanie finansowe 2018

Fruit-Sad Sprawozdanie finansowe 2019

Fruit-Sad Sprawozdanie finansowe 2020

Fruit-Sad opinia biegłego rewidenta 2017

Fruit-Sad opinia biegłego rewidenta 2018

Fruit-Sad opinia biegłego rewidenta 2019

Fruit-Sad opinia biegłego rewidenta 2020

 

Fruit-Sad Sprawozdanie z działalności zarządu 2017

Fruit-Sad Sprawozdanie z działalności zarządu 2018

Fruit-Sad Sprawozdanie z działalności zarządu 2019

Fruit-Sad Sprawozdanie z działalności zarządu 2020

Fruit-Sad Sprawozdanie zarządu uzasadniające połączenie

 

Top-Fruit Sprawozdanie finansowe 2017

 Top-Fruit Sprawozdanie finansowe 2018

 Top-Fruit Sprawozdanie finansowe 2019

 Top-Fruit Sprawozdanie finansowe 2020

 Top-Fruit opinia biegłego rewidenta 2017

 Top-Fruit opinia biegłego rewidenta 2018

 Top-Fruit opinia biegłego rewidenta 2019

 Top-Fruit opinia biegłego rewidenta 2020

 

 Top-Fruit Sprawozdanie z działalności zarządu 2017

Top-Fruit Sprawozdanie z działalności zarządu 2018

 Top-Fruit Sprawozdanie z działalności zarządu 2019

Top-Fruit Sprawozdanie z działalności zarządu 2020

 

Top-Fruit Sprawozdanie zarządu uzasadniające połączenie

Opinia biegłego rewidenta dotycząca planu połączenia